سبد خرید شما خالی است.
ردیف دوره ی عالی (تار)

ردیف دوره ی عالی (تار)
سال انتشار : 1390
شابک : 9790802604360

علی اکبر شهنازی 

آوانگاری: استاد حبیب الله صالحی

به کوشش داریوش پیرنیاکان 

 

 

کتاب ردیف دوره‌ی عالی دستگاه‌‌های موسیقی ایرانی کارگانی است که استاد بزرگ تار علی‌‌اکبر شهنازی برای تار تنظیم و تدوین کرده است. دوره‌ی عالی شامل پنج دستگاه (شور، ماهور، سه‌‌گاه، چهارگاه، همایون) و پنج آواز (ابوعطا، دشتی، بیات ترک، افشاری و بیات اصفهان) است. تمامی شاگردان استاد شهنازی واقفند که ایشان دوره‌ی عالی دستگاه نوا و راست‌‌پنجگاه ندارند. استاد به صراحت بیان کرده است که پنج دستگاه موسیقی ایرانی را به طرز بدیعی تنظیم کرده و نام آن را دوره‌ی عالی گذاشته‌‌اند. این مجموعه در قالب سه سی‌دی به طور جداگانه توسط استاد علی اکبر شهنازی با تار ضبط و اجرا شده است.

آثار مشابه