سبد خرید شما خالی است.
دستور کمانچه (کتاب اول)

دستور کمانچه (کتاب اول)
سال انتشار : 1395
شابک : 9790802604995

شیما شاه‌محمدی

شاعر: پروانه رهروان

به همراه یک سی‌دی

 

  

اين کتاب با تمرکز بر آموزش ابتدايی ساز کمانچه به کودکان نوشته شده و عمده ی روش های آموزشی کتاب نيز در اين چارچوب است. بنابر مطالعات و تجربيات گسترده، تلفيق آواز و حرکت، از کارآمدترين شيوه‌ها برای آموزش موسيقی است. بر اين اساس، نگارنده تأکيد دارد که هنرجويان پيش از اجرای درس‌ها بر روی ساز، هر درس را با آواز بخوانند. اگر درس با شعر همراه باشد، آواز خواندن در وهله‌ی اول می‌تواند به همراه شعر صورت ‌پذيرد و در مرحله‌ی دوم با سرايش نت‌ها همراه شود. ترغيب هنرجويان برای سوار کردن کلمات روی حرکات نغمه ها به عنوان جايگزين شعرِ ارائه شده در هر درس، هم مشوق هنرجويان به خلاقيت‌های زبانی ـ کلامی است و هم به رابطه‌ی صميمانه‌تر آنها با درس مربوطه کمک می‌کند. با اين حال، پرهيز اين کتاب از همراه کردن همه‌ی درس‌ها با کلام و شعر، هدفی را تعقيب می‌کند: تثبيت استقلال نسبی موسيقی و متن زبانی در ذهن هنرجو. چنان که اشاره شد، اين تلفيق آواز و حرکت‌کردن است که می‌تواند به خصوص آموزش موسيقی را در مسيری درست پيش ببرد. انواع حرکات، از ايستادن و دست زدن و پا زدن گرفته تا راه رفتن و حرکات موزون، فضای غنی و پُرنشاطی فراهم می‌کند که درک ريتم برای هنرجو عملی شود. در مجموع، هدف اين است که هنرجو، پيش از اجرای درس روی ساز، به لحاظ ذهنی و بدنی، درک درستی از درس به دست بياورد. این مجموعه به همراه یک سی‌دی ارائه می‌شود. نوازندگان این مجموعه عبارتند از: شیما شاه‌محمدی (کمانچه)، مهرناز دبیرزاده (تمبک، ضرب زورخانه، دف، بندیر و سازهای کوبه‌ای)، بهار یاسمی‌زاده و رهام دوست‌حسینی (نقال‌ها).

آثار مشابه