سبد خرید شما خالی است.
دوره‌های سنتور، ردیف استاد ابوالحسن صبا

دوره‌های سنتور، ردیف استاد ابوالحسن صبا
سال انتشار : 1378
شابک : 9790802604342

راست کوک

به کوشش و ویرایش فرامرز پایور

 

 

 

این مجموعه یادگار نفیس و گران‌بهای استاد ابوالحسن صباست که برای ساز سنتور نوشته شده است. نت‌های این مجموعه، پس از فوت استاد، بارها بدون هیچ تغییری نت‌نویسی و چاپ و منتشر شده اند. به‌دلیل اهمیت این مجموعه در امر آموزش و فراگیری سنتور، استاد پایور، بی آنکه به اصل محتوای آن لطمه ای وارد شود، آن را ویرایش و به طور دقیق‌تری نت نگاری نموده اند.

آثار مشابه