سبد خرید شما خالی است.
موسیقی و خلسه

موسیقی و خلسه
سال انتشار : 1378
شابک : 9646409385

ذکرهای مراسم گُواتی بلوچستان

پژوهش: محمدرضا درویشی 

 

 

 

ذکرهای گُواتی بلوچستان نخستین دفتر از مجموعه‌ی موسیقی نواحی ایران به زبان ساده است که قرار است، به صورت موضوعی، پاره‌ای از نمونه‌های موسیقی نواحی ایران را به زبان ساده و روایت تصویر مورد بررسی قرار دهد. از ویژگی‌های این مجموعه سادگی متن، داشتن تصویر و موضوعی  بودن آن است. اعتقاد به وجود نیروهای مرموز و ماوراءالطبیعه در تمام مناطق ساحلی جنوب ایران وجود دارد. در بلوچستان، این نیروها را «گوات» می‌نامند و گواتی بیماری است که گرفتار گوات یا باد شده است. مراسم گواتی نیز آیین ویژه‌ای است که در آن گوات را مهار می‌کنند.

آثار مشابه