۳۳ قطعه برای سنتور
Audio CD

33 Pieces for Santur
Publish Year : 2011

Arranged by Minâ Oftâde

Sadaf Amini, Santur

M. CD 316

Tracks

Name Time Previews
Pishdarâmad-e Shur (Ali-Akbar Shahnâzi) 6:21
Reng-e Shur (Ali-Akbar Shahnâzi) 1:35
Pishdarâmad-e Abu'atâ (Gholâm-Hoseyn Darvish) 4:52
Reng-e Abu'atâ (Rezâ Mahjubi) 1:18
Reng-e Abu'atâ (Ali-Akbar Shahnâzi) 2:05
Pishdarâmad-e Bayât-e Tork (Ali-Akbar Shahnâzi) 2:47
Reng-e Bayât-e Tork (Ali-Akbar Shahnâzi) 2:51
Qatâr-e Bayât-e Tork (Hossein Alizâdeh) 3:27
Châhârmezrâb-e Bayât-e Tork (Hossein Alizâdeh) 1:40
Pishdarâmad-e Afshâri (Hossein Alizâdeh) 4:44
Pishdarâmad-e Afshâri (Gholâm-Hoseyn Darvish) 4:41
Reng-e Afshâri (Ali-Akbar Shahnâzi) 3:12
Châhârmezrâb-e Navâ (Hossein Alizâdeh) 1:29
Reng-e Dashti (Ali-Akbar Shahnâzi) 1:32
Pishdarâmad-e Segâh (Jang) (Ali-Akbar Shahnâzi) 2:20
Reng-e Segâh (Ali-Akbar Shahnâzi) 3:08
Reng-e Segâh (Musâ Ma'rufi) 1:28
Pishdarâmad-e Homâyun (Ali-Akbar Shahnâzi) 4:43
Reng-e Homâyun (Ali-Akbar Shahnâzi) 2:24
Reng-e Homâyun (Rokneddin Mokhtâri) 1:20
Reng-e Bayât-e Esfahân (Gholâm-Hoseyn Darvish) 1:54
Reng- Bayât-e Esfahân (Parichehr-o Parizâd) (Ali-Akbar Shahnâzi) 2:07
Châhârmezrâb-e Bayât-e Esfahân (Abolhasan Sabâ) 1:26
Pishdarâmad-e Bayât-e Esfahân (Ali-Akbar Shahnâzi) 6:35
Reng-e Bayât-e Esfahân (Ali-Akbar Shahnâzi) 3:42
Châhârmezrâb-e Homâyun (Bidâd) (Hushang Zarif) 4:27
Zarbi-ye Châhârgâh (Rokneddin Mokhtâri) 4:14
Reng-e Châhârgâh (Rokneddin Mokhtâri) 1:44
Pishdarâmad-e Mâhur (Gholâm-Hoseyn Darvish) 4:24
Pishdarâmad-e Mâhur (Sa'id Hormozi) 2:54
Reng-e Mâhur (Ali-Naqi Vaziri) 1:50
Reng-e Râk-e Mâhur (Nur-Ali Borumand) 1:52
Châhârmezrâb-e Mâhur (Hossein Alizâdeh) 1:31

Similar Items