ثنا
Audio CD

Sanâ
Publish Year : 2007

Dastgâh-e Homâyun, Châhârgâh, Segâh, Shur

Mohammad-Rezâ Ebrâhimi, Ud 

M. CD 241

Tracks

Name Time Previews
Pishdarâmad-e Homâyun 2:24
Chand Zarbi-ye Homâyun 4:54
Âvâz in Darâmad 2:07
Piece in Bayât-e Râje 1:35
Modulation to Shur and Dashti 4:49
Zarbi-ye Dashti 3:48
Piece in Shur 3:06
Modulation to Châhârgâh 2:09
Haft Zarbi-ye Châhârgâh 2:37
Modulation to Homâyun 2:40
Piece in Homâyun 4:31
Moqaddame-ye Segâh 4:40
Piece in Segâh 3:48
Âvâz-e Muye 2:01
Reng-e Segâh 3:39

Similar Items