سه‌تار ارسلان در‌گاهی
Audio CD

Arsalân Dargâhi, Setâr
Publish Year : 2002

M. CD 99

 

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Mâhur 8:14
Dastgâh-e Shur 21:43
Âvâz-e Dashti 5:52
Dastgâh-e Navâ 10:44
Âvâz-e Afshâri 11:00
Dastgâh-e Mâhur 5:59

Similar Items